Bu formu imzalayarak paylaşmış olduğum kişisel bilgilerimin; ürün ve hizmetleriniz hakkında satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla saklanmasını ve kullanılmasını açık rızam ile onaylarım.

Bu bilgiler sadece bana sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerin tarafıma sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde oldukları, veri güvenliği konusundaki hassasiyetlerini paylaşan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.