DOĞAL KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

Tükenmekte olan doğal kaynaklarımız artan hızlı nüfus ve tüketim alışkanlıklarımız ile her geçen gün daha olumsuz bir şekilde etkilenmektedir.

Doğal kaynaklarımızın temelini oluşturan hava, su ve toprak kalitesindeki düşüş, üzerinde yaşayan başta biz insanlar ve tüm canlıların yaşam koşullarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Kuraklık, iklim değişikliğine bağlı sıra dışı hava olayları, su kaynaklarının kirlenmesi ve sağlıklı suya erişimin günden güne zorlaşması, yoğun kimyasal kullanımı ile birlikte çevre kirliliği ve verimli tarım arazilerinin yok olması doğal kaynaklarımız üzerindeki baskılara örnek verilebilir.

Havanın kirliliğinin önlenmesi, yağmur sularının değerlendirilmesi, inovatif pis su arıtma ve geri kazanım teknolojileri, yeraltı sularının korunması, toprağa verilen zararın azaltılması, bitki örtüsünün ve canlıların korunması gibi çalışmalar bu alanda değerlendirilebilir.

Yarışma Şartnamaesini İndirmek İçin Tıklayınız.

 

1.PROJE RAPORU DEĞERLENDİRME KRİTERİ TOPLAM PUAN
GENEL DEĞERLENDİRME 8 sayfa word,PDF,Times New Roman,12 Punto 100
PROJE ADI Kısa ve projeyi anlatan bir ad 5
PROJE ÖZETİ Max.500 kelime 5
PROJENİN AMACI Belirlenen problemin niteliği 20
Mevcut durum değerlendirmesi
Verilerin değerlendirilmesi
Proje yapım aşamalarının anlatılması
Hedeflenen sonucun ifade edilmesi
YENİLİKÇİLİK VE ÖZGÜNLÜK Problem ve çözüm önerileri için sıra dışı fikir ve uygulamalara yer verilmesi 30
PROJE ÇIKTILARI VE TİCARİ BEKLENTİLER Projenin yapım sürecinin etkinliği 40
Prototipin amaca uygunluğu
Çalışabilirliğinin desteklenmesi
Ticarileştirilmesinde piyasa beklentilerinin belirtilmesi
Piyasa araştırılması yapılmış olması
Uygulamalı projeler için prototipinin yapılmış olması
Teorik projeler için 3 D çizim ve ilgili metinlerin hazırlanmış olması
2.JÜRİ PROJE DEĞERLENDİRME VİDEOSU DEĞERLENDİRME KRİTERİ TOPLAM PUAN
( Uygulamalı ve teorik projeler için geçerlidir.) Max.3 dk ve Max.50 MB ve MP4 Formatında hazırlanmalı 100
Projenin amacını içermesi
Yapım aşamalarını- içermesi (Uygulamalı projeler)
Projeyi etkin şekilde tanıtılması
Proje hedefini içermesi
Elde edilen sonuçları içermesi
Takım Adı
Proje Adı
Takım üyelerinin adları
Varsa danışman veya takım liderinin a dı
Okul ile katılınıyorsa okulun adı
Robotex Turkey 2021 logosu içermeli
3.PROJE SUNUM DOSYASI DEĞERLENDİRME KRİTERİ TOPLAM PUAN
Max.10 dk sunum süresi ( Jüri inisiyatifinde artırılabilir) 100
Max.15 sayfalık ppt dosyası
Projenin Adı
Takımın adı
Takım üyelerinin adı
Danışmanınınızın veya takım liderinin adı
Okul ile katılıyorsanız okulunuzun adı
Danışmanın veya takım liderinin mail adresi ve telefonu
Robotex Turkey 2021 logosu içermeli
4.ÇEVRİM İÇİ JÜRİ SUNUMU DEĞERLENDİRME KRİTERİ TOPLAM PUAN
Problemin niteliği 100
Çalışmanın amacı
Projenin gerçekleştirilme süreciyle ilgili aşamalar
Hedeflenen ve gerçekleşen sonuçlar
Görev dağılımı
Destek alınan kişi ve kurumlar
Yararlanılan yazılım ve donanım bilgileri
Tüm takım üyelerinin konuya hakimiyeti ve katkısı
Konuyla ilgili gelecek önerileri ve tavsiyeler
5.POSTER DEĞERLENDİRME KRİTERİ TOPLAM PUAN
Instagram,Facebook,Twitter üzerinden paylaşılabilir ölçüde olması 100
Min  yazıya yer verilmesi
1. Instagram paylaşım görseli boyutu: 510×510 piksel / 1080×1080 piksel
2. Instagram hikaye(story) video veya fotoğraf boyutu: 1080×1920 piksel
Takım adının yer alması
Proje adının yer alması
Takım üyelerinin yer alması
Varsa danışmanın adı
Okul ile katılınıyorsa okulun adı
Robotex Turkey 2021 logosu içermesi
 Paylaşımlarda #robotexturkey2021 hashtag kullanılması
6.SOSYAL MEDYA PROJE TANITIM VİDEOSU DEĞERLENDİRME KRİTERİ TOPLAM PUAN
 Video ölçüleri: minimum 600 x 315 piksel Max.BEĞENİ sayısı
Tavsiye edilen görsel oranı: 1.9:1
 Video formatları: MP4 veya MOV
  Maksimum dosya boyutu: 4 GB
 Maksimum video uzunluğu: 60 saniye
 Maksimum saniye başına kare (fps): 30 fps
Gerçek kişilere ait olmayan bot vb yanıltıcı uygulamalar içermemesi
Takım Adı
Proje Adı
Takım üyelerinin adları
Varsa danışman veya takım liderinin adı
Okul ile katılınıyorsa okulun adı
Robotex Turkey 2021 logosu içermeli
Tüm paylaşımlarda  #robotexturkey2021 hashtag kullanılması
Robotex Turkey resmi instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşım için  alınan beğeni sayısı